< B&B Aan de Spijkse waard - Disclaimer

Disclaimer

De website van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard (spijksewaard.nl) is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de website, noch voor schade als gevolg van onduidelijkheid in de tekst of van het functioneren van de website.

Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van informatie verstrekt door websites waar de website van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard naar verwijst of die verwijzen naar de website van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard.

Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de tekst of functionaliteiten van de website van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard dan wel delen ervan te verwijderen, zonder notificatie vooraf of nadien.

Het intellectueel eigendomsrecht op alle teksten, afbeeldingen en functionaliteiten van de website van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard berusten bij Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard, tenzij expliciet anders aangegeven.

Ieder gebruik van de website, anders dan het informeren van (potentiële) klanten, medewerkers en toezichthouders, evenals het geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen of reproduceren van teksten en functionaliteiten van de website, is zonder schriftelijke toestemming van de directie van Bed & Breakfast Aan de Spijkse Waard, niet toegestaan.